Абиу Райхан Беруний илимий-доретиушилик мийрасынын жахан илими рауажланыуындагы орны
Абиу Райхан Беруний илимий-доретиушилик мийрасынын жахан илими рауажланыуындагы орны

Фоторепортаж

Республикалык илимий-теориялык конференция
Биринши Ренессанс дауиринин жаркын уакили Абиу Райхан Берунийдин илимий-агартыушылык мийрасын буннан былай да терен уйрениу хэм кеннен угит-насиятлау максетинде Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими Президиумы, Каракалпак табийий илимлер илим-изертлеу институты хэм Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты тарепинен 2023- жылдын 20 - октябрь санесинде «Абиу Райхан Беруний илимий-доретиушилик мийрасынын жахан илими рауажланыуындагы орны» атамасында Республикалык илимий-теориялык конференция откерилди.