Илмий-тадкикот институти ходимлари билан очик мулокот
Каракалпакское отделение Академии наук Республики УзбекистанИлмий-тадкикот институти ходимлари билан очик мулокот

Коракалпок табиий фанлар илмий-тадкикот институтида 2023 йилнинг 21 сентябрь куни илмий-тадкикот институти ходимлари, ёш илмий ходимлар ва тадкиотчилар билан ОАК раиси А.Т.Юсупов иштирокида очик мулокот булиб утди. Мазкур учрашувда олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар аттестациясига оид масалалар, утган даврда амалга оширилган ишлар, сохадаги узгаришлар ва режалар, илмий кенгашлар фаолиятини низомлар талаблари асосида ташкил килиш ва коррупция холатларини олдини олиш каби масалалар юзасидан ахборот берилди хамда йигилиш иштирокчиларнинг таклифлари мухокама килинди.
Учрашувда жами 80 нафар институт ходимлари, жумладан 54 нафар ёш тадкикотчилар иштирок этди.
Булиб утган учрашувда 15 та саволга тушунтириш берилди, 2 нафар тадкикотчига услубий ёрдам курсатилди хамда сайъёр кабулда 1 нафар тадкикотчининг масаласи жойида хал этилди.