Визит президента АН РУз Б.С.Юлдашева
Каракалпакское отделение Академии наук Республики УзбекистанВизит президента АН РУз Б.С.Юлдашева

Озбекстан Республикасы Илимлер Академиясынын 80-жыллык юбилейине таярлык алдынан, Озбекстан Республикасы Илимлер Академиясы президенти, академик Бехзод Садыкович Юлдашев хэм вице-президенти Сирожиддин Зайниевич Мирзаев 2023-жыл 13-14-апрель кунлери Озбекстан Республикасы Илимлер Академиясынын Каракалпакстан болиминде болып, ушырасыулар откизди.
2023-жыл 13-апрель куни Озбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Каракалпакстан болими Бас корпусынын капитал ремонтына таярлык маселелери бойынша курылысты проектлестириу институты канийгелери, ОзР ИА КК Болиминин басшы хэм жууаплы хызметкерлери менен ушырасыу болып отти. Онда академик Б.С.Юлдашев капитал ремонтка байланыслы болган оз пикирлерин билдирип, кенеслерин хэм тапсырмаларын берди.
2023-жыл 14-апрель куни, академик Б.С. Юлдашев хэм С.З.Мирзаевлер катнасында, Каракалпакстанда табийий хэм гуманитар илимлер тарауында алып барылып атырган илим-изертлеу жумысларынын барысы хэм келешеги хаккында илимий-теориялык семинар болып отти.
Илимий-теориялык семинарда Каракалпак табият илимлери илим-изертлеу институтынын директоры, профессор С.М.Мамбетуллаева, Бердах атындагы Каракалпак мамлекетлик университети ректоры, профессор А.М.Реймов, Каракалпак гуманитар илимлери илим-изертлеу институтынын директоры, т.и.д. М.А.Карлыбаев хэм ОзР ИА Каракалпакстан болими баслыгы, профессор К.К.Кудайбергеновлар баянатлар жасады. Илимий-теориялык семинар котеринки рухта отти хэм Каракалпакстан Жокары Окыу орынларында хэм Илим-изертлеу институтларында алып барылып атырган илим-изертлеу жумысларынын жетискенликлери хэм машкалалы маселелери додаланды.
Семинар жуумагында, академик Б.С. Юлдашев Жокары окыу орынлары менен Илим изертлеу институтлары арасында илим хэм билимлендириу тарауындагы бирге ислесиу маселелерине токтап отип, ЖОО-лары хэм ИИИ-лары интеграциясын арттырыу хэмде биргеликте жокары илимий дарежели кадрларды таярлау бойынша оз пикирлерин билдирди хэм усынысларын берди.
Куннин екинши ярымында жас илимпазлар Илимий семинары шолкемлестирилип, бунда академик Б.С. Юлдашев хэм С.З.Мирзаевлер катнасты. Илимий семинарда, жас илимпазлар оз канийгеликлери бойынша алып барып атырган илим-изертлеу жумысларынын натийжелери бойынша баянатлар кылды. Баянатларга актив катнаскан К.Дауылбаева, К.Хаджибаев хэм Ж.Коблановларды академик Б.С. Юлдашев айрыкша атап отти, оларга келешектеги жумысларына табыслар тилеп, бахалы кенеслерин берди.
Семинар сонында академик Б.С.Юлдашев хэм ОзР Илимлер Академиясы Каракалпакстан болими Илим-изертлеу институтларында талим алып атырган докторант, таяныш докторант хэм стажёрлар арасында донгелек стол атирапында ушрасыу откизип, жаслардын пикирлерин хэм машкалаларын тынлады, машкалалы маселелерди шешиу бойынша жууаплы хызметкерлерге сол жердин озинде корсетпелер берди.