Генетика ва усимликлар экспериментал биологияси институти филиалини очиш масаласи буйича йигилиш
Каракалпакское отделение Академии наук Республики УзбекистанГенетика ва усимликлар экспериментал биологияси институти филиалини очиш масаласи буйича йигилиш

2022 йили 21 июн куни Узбекистон Республикаси Фанлар академияси Коракалпогистон булими Коракалпок табиий фанлар илмий тадкикот институти хузурида УзР ФА Генетика ва усимликлар экспериментал биологияси институти филиалини очиш масаласи буйича йигилиш булиб утди. Йигилишга институт директори ва илмий ходимлар катнашди. УзР ФА Коракалпогистон булими бошлиги б.ф.д. профессор М.А.Жуманов олиб борди ва УзР ФА Генетика ва усимликлар экспериментал биологияси институти билан хамкорликда илмий тадкикот ишлари олиб боришнинг максад ва вазифалари билан таништириб утди.

УзР ФА Генетика ва усимликлар экспериментал биологияси институти директори к/х.ф.д., проф. А.А.Нариманов сузга чикди ва минтакадаги кишлок хужалигида фойдаланишдан чикиб кетган ер майдонларида УзР ФА Генетика ва усимликлар экспериментал биологияси институтининг Коракалпогистон "Илмий ишлаб чикариш бирлашмаси" ни ташкил этиш буйича таклифи берилди.