Илимди рауажландырыу бойынша алдагы режелер белгиленди
Каракалпакское отделение Академии наук Республики УзбекистанИлимди рауажландырыу бойынша алдагы режелер белгиленди

ОзР ИА Каракалпакстан болими баслыгы, профессор М.А.Жуманов Болим илимий жамаати менен ашык саубет откерди.
Онда илимий тараудагы жетискенликлер, машкалалар, шешилиуи тийис болган маселелер додаланды, илимий хыхметкерлердин, пикир хэм усыныслары тынланды.
Саубет жуумагында илим тарауын рауажландырыу багдарында алдагы ахмийетли режелер белгиленди.