"Яшил макон"
Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан"Яшил макон"

Фанлар Академияси КК булими КГФИТИ-да "Яшил макон" умуммиллий лойихасини амалга ошириш буйича УзР ФА Президиуми ва УзР ФА Бирлашган касаба уюшмаси кумитаси КУШМА КАРОРИ-да белгиланган топшириглар ижросини таминлаш максадида 19 ноябрь 2021 йил куни Институт ходимлори томанидан 200 та дарахт кучатлари экилди.