Илимий сессия
2020 жылы 7-февраль куни ОзР Илимлер Академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак гуманитар илимлер илимий-изертлеу институты Илимий Кенесинин 2019 жыл илимий-изертлеу жумысларынын натийжелери бойынша Илимий сессия болып отти


Фоторепортаж