90-летие академика М.Нурмухамедова. Программа
Озбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Каракалпакстан болими
Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу ИнститутыАкадемик М.Нурмухамедовтын 90-жыллыгына багышланган кенейтирилген Илимий кенес мажилиси

НОКИС - 20202020 жыл, 31-январь куни саат 10.00 де Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институтынын Академик М.Нурмухамедовтын 90 жыллыгына багышланган кенейтирилген Илимий Кенес мажилиси болып отти.

Манзил: Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими бинасы, 3-этаж, Мажилислер залы
Нокис к., Бердак гузары, 41


Академик М.Нурмухамедовтын 90 жыллыгына багышланган кенейтирилген Илимий Кенес мажилисинин
КУН ТАРТИБИ

Басланыуы
10.00    Кирис соз: Аимбетов Нагмет Каллиевич, академик, Озбекстн Илимлер академиясы Каракалпакстан болими баслыгы
Илимий баянатлар
10.10 -10.30    Марат Нурмухамедовтын каракалпак фольклорын изертлеудеги хызметлери - Хошниязов Ж., ОзР ИА ККБ Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты болим баслыгы баслыгы, ф.и.д.
10.30 -10.50    М.Нурмухамедов изертлеулери заманласлары назеринде - Бекбергенова З., ОзР ИА ККБ Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты болим баслыгы баслыгы, ф.и.д.
10.50 -11.10    М.Нурмухамедов мийнетлеринде Каракалпакстан тарийхын изертлеу маселелери - Нуржанов С., ОзР ИА ККБ Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты улкен илимий хызметкери, т.и.к.
11.10 -11.30    М.Нурмухамедовтын илимий мийрасын уйрениу маселелери - Байниязова Т., ОзР ИА ККБ Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты киши илимий хызметкери