Академик М.Нурмухамедовтын 90-жыллыгына багышланган кенейтирилген Илимий кенес мажилиси
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Академик М.Нурмухамедовтын 90-жыллыгына багышланган кенейтирилген Илимий кенес мажилиси

Фоторепортаж