90-летие академика М.Нурмухамедова
Информационное сообщение
2020 жыл, 31-январь куни Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институтынын академик М.Нурмухамедовтын 90 жыллыгына багышланган кенейтирилген Илимий кенес мажилиси болып отти.
Мажилиске Илимий Кенес агзалары хэм мийманлар катнасты. Мажилисти Кенес баслыгы, Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты директоры А.Альниязов ашты хэм алып барды.
Мажилисте Хошниязов Ж., ф.и.д. – «Марат Нурмухамедовтын каракалпак фольклорын изертлеудеги хызметлери, Бекбергенова З., ф.и.д. – «М.Нурмухамедов изертлеулери заманласлары назеринде», Нуражнов С., т.и.к. – «М.Нурмухамедов мийнетлеринде Каракалпакстан тарийхын изертлеу маселелери», Байниязова Т. – «М.Нурмухамедовтын илимий мийрасын уйрениу маселелери» атамасында илимий баянатлар окыды.