А.Досназаров хэм Каракалпакстаннын жана тарийхы
Озбекстан Республикасы Илимлер академиясынын Каракалпакстан Болими
Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты


Озбекстан Республикасы Министрлер Кабинетинин 2021 жыл 2 март кунги №78-F санлы бийлиги хэмде Каракалпакстан Республикасы Жокаргы кенесинин 2019-жыл 28-ноябрьдеги 52/1-санлы протокол шешимине мууапык Озбекстан Республикасы Илимлер академиясынын Каракалпакстан Болими Каракалпак гуманитар илимлер илим-изертлеу институты тарепинен 2021-жыл 16-апрель куни Аллаяр Кораз улы Досназаровтын 125 жыллыгына багышланган «А.Досназаров хэм Каракалпакстаннын жана тарийхы» атамасындагы Республикалык илимий конференция болып отти.

Конференциянын максет хэм уазыйпалары: А.Досназаровтын омири хэм онын Каракалпак мамлекетшилик тарийхындагы ролин уйрениу барысындагы илимий тажирийбени улыумаластырыу хэм кеннен жариялау, сондай-ак, Каракалпакстаннын жана тарийхынын тийкаргы маселелерин шешиу бойынша улыума концепция хэм анык усынысларды додалау хэм ислеп шыгыу.

Маселелер шенбери:
- А.Досназаров хэм онын сиясий искерлиги Каракалпакстаннын жана тарийхынын контекстинде;
- А.Досназаровтын халкымыз тарийхында туткан орны хэм турмысына жаслар кызыгыушылыгынын калиплесиуи хэм теренлесиуи;
- 1930-жыллардагы Каракалпакстан жамийетлик-сиясий искерлеринин тагдири хэм трагедиясы аркалы Уатансуйиушилик, пукаралык, гуманизм хэм толерантлыкты тарбиялау;
- дунья хэм мамлекетимиз тарийх илиминде тарийхты жазыудын заманагой жонелислери.


Фоторепортаж