Н.Даукараевтын 100 жыллыгы
Н.Даукараевтын 100 жыллыгына арналган Республикалык илимий-теориялык конференция
"Каракалпак илиминин тунгыш жулдызы"

МАЗМУНЫ

К и р и с и у3
C.Камалов – Каракалпакстанга илим сагасын ашкан алым 5
С.Бахадырова–Нажим Даукараевтын омири хам творчестволык жолы 10
К.Байниязов, Т.Байниязова – Нажим Даукараевтын адебий, илимий мийрасларынын жыйналыу хам басып шыгарылыу жагдайлары хаккында 22
Х.Хамидов – Илим байрагын котерген инсан 28
М.Даулетов – Н.Даукараев-мектеп сабаклыкларын даслепки дузиушилердин бири 31
М.К.Айымбетов – Н.Даукараев-каракалпак адебияттаныу илимин баслаушыларынын бири 37
К.Алламбергенов – Н.Даукараев хам каракалпак фольклоры 38
О.Доспанов – Н.Даукараевтын жахан алымлары менен байланысы 41
К.Оразымбетов – Н.Даукараевтын илимий-изертлеу жумысларында теориялык коз-караслар 43
К.Жаримбетов – Нажим Даукараев адебий жанрлар тууралы 46
Б.Калимбетов – Нажим Даукараев-каракалпак классикалык жазба адебиятынын жанкуйери 49
Ж.Хошниязов – Н.Даукараев дастанлардын доретилген дауирлери хаккында 53
З.Бекбергенова – Н.Даукараевтын прозалык шыгармаларында инсан характери хам табият коринисин сууретлеудин бирлиги 56
Ж.Низаматдинов – Н.Даукараев каракалпак эпослары хаккында 59
П.Нуржанов – ХХ асир каракалпак адебияты хам Н.Даукараев мийнетлери 60
М.Календеров – Даукараев Нажим Саатдин улынын лексикография тарауындагы хызметлери 65
А.Пахратдинов – Н.Даукараев улкен алым хам кадирдан устаз болды 68
Ш.Бабашев – Н.Даукараевтын сиясий репрессияга ушырауы 70
М.Мамбетова – Н.Даукараевтын {Алпамыс} пьесасы, онын сахнага койылыуы 73
К.Байниязов, Т.Байниязова – Нажим Даукараев хаккында жана маглыуматлар 75
К.Байниязов, Т.Байниязова – Н.Даукараевтын сын хам илимий макалалары 84
Б.Кощанов – Эпоха Нажима Давкараева и вопросы изучения истории науки 89
С.Бахадырова – Нажим Даукараев-каракалпак фольклор изертлеу илиминин атасы 91
С.Бахадырова – Нажим Даукараев каракалпак адебияттаныу илиминин негизин салыушы 99
Г.Есемуратов – Алп анадан тууылады 104
Н.Даукараевтын ози толтырган илимий мийнетлеринин хам коркем шыгармалары, аудармаларынын дизими 109
Нажим Даукараевтын тууылганына 100 жыл толыуына арналган Республикалык илимий-теориялык конференциянын карары 112