XIX эсирде каракалпаклардын мэмлекетшилигин тиклеген кахарман
«XIX эсирде каракалпаклардын мэмлекетшилигин тиклеген кахарман»

МАЗМУНЫ

Кирисиу3
1855- 1956-жыллардагы Хийуа ханларына карсы халык азатлык котерилис6
Котерилистин багдары хэм басшылары тууралы11
Котерилистин женилиуи хэм онын себеплери18
Жуумак27