БЕРДАК
БЕРДАК

Манги мийрасларНокис «Илим» 2018

МАЗМУНЫ

Бердак - миллий манауиятымыздын гултажы3
Халык ушын7
Жаксырак16
Акыбет19
Дауран25
Палектин гардиши27
Заманда31
Коринди35
Пана бер39
Бугин44
Салык47
Ойланба49
Карамас51
Айралык52
Менин54
Екен55
Кеулим менин57
Нурымга62
Адил калмак64
Болыс болсан адам жер-ен67
Уаспим менин71
Корермен74
Бермеди75
Быйыл77
Куленболыс79
Мууса баксыга96
Огизим99
Омирим100
Муйтен еллери110
Палакпан113
Тары113
Аманбай115
Упик махрем116
Калан уста117
Бизге119
Булбил133
Ким айтар?135
Кашан рахатланадурсан?137
Надан болма139
Тисгенем, саган ыразыман140
Билгейсиз140
Кеткен келер ме?142
Балам144
Керек148
Келин149
Маган бер152
Маган керек153
Излер едим155
Болган емес159
Жаз келер ме?165
Билмедим168
Болмады169
Келди173
Кормедим174
Кайда болыр183
Кыйналма185
Керимберди186
Алты кыз187
Хожам190
Жаметке196