QARAQALPAQSTAN SHARAYATINDA KEMIRIWSHILER SANIN ESAPQA ALIW USILLARI
«QARAQALPAQSTAN SHARAYATINDA KEMIRIWSHILER SANIN ESAPQA ALIW USILLARI»
Metodikaliq qollanba
G.N.Utemuratova, S.M.Mambetullaeva
No'kis «Ilim» 2016

Metodikaliq qollanba zoologiya, ekologiya qa'nigelikleri boyinsha joqari oqiw orinlari talabalari, magistrantlar, ilimiy xizmetker-izleniwshilerge arnalg'an bolip, onda kemiriwshilerdin' sanin esapqa aliwdin' tiykarg'i metodlari haqqinda mag'liwmatlar keltirilgen.

Metodikaliq qollanba O'zR IAQB Qaraqalpaq ta'biyat ilimleri ilim-izertlew instituti Ilimiy Ken'esi ta'repinen baspag'a usinilg'an

Pikir bildiriwshiler:
Seytnazarov S.K. – Berdaq atindag'i Qaraqalpaq ma'mleketlik universiteti biologiya kafedrasinin' docenti.
Saparbaev J. – A'jiniyaz atindag'i No'kis ma'mleketlik pedagogikaliq instituti biologiyani oqitiw metodikasi kafedrasinin' docenti.


Ì a z m u n i

Kirisiw3
Qubla Aralboyi kemiriwshilerinin' ekologiyaliq-faunaliq sipatlamasi5
Kemiriwshilerdin' ayirim tu'rlerine ekologiyaliq sipatlama36
A'debiyatlar46
Qosimsha52