Профессор Каллы Аимбетов
«Профессор Каллы Аимбетов»

МАЗМУНЫ

Каллы Айымбетовтын омири хэм илимий доретиушилик хызметлери3
Профессор Каллы Айымбетовтын мийнетлери 56
Каракалпакстан Республикалык тарийх хэм улке таныу музейинде сакланган колжазбалары 63
Озбекстан Республикасы Илимлер академиясы Каракалпакстан болими китапханасында сакланган колжазбалары 64
Каллы Айымбетовтын омири хэм илимий доретиушилик хызметлери хаккында адебиятлар 68