Академик, писатель Хусниддин Хамидов
«Академик, писатель Хусниддин Хамидов»

МАЗМУНЫ

Академик, алым-жазыушы Хусниддин Хамидовтын омири хам хызметлеринин тийкаргы санелери 3
Озбекстан Илимлер академиясынын академиги Х.Хамидовтын омири, илимий-педагогикалык, адебий хам жамийетлик хызметлери 7
Х.Хамидовтын каракалпак тили хам адебияты тарийхын изертлеудеги мийнетлери 10
Х.Хамидовтын аудармашылык, редакторлык хам жамийетлик 12
Х.Хамидовтын коркем-адебий доретиушилиги 13
Х.Хамидовтын жариялаган, жазган тийкаргы илимий мийнет¬лери 16
Х.Хамидовтын басшылыгында орынланган докторлык хам кандидатлык диссертациялар 22
Х.Хамидовтын катнасыуында баспага таярлап шыгарылган китаплар 22
Х.Хамидовтын оппонент болган докторлык хам кандидатлык диссертациялар 23
Х.Хамидовтын редакторлаган жумыслары 23
Х.Хамидовтын хам онын мийнетлери хаккында жарияланган макалалар 24
Академик, жазыушы Х.Хамидов, онын жумыслары тууралы айтылган хам жазылганлардан 26
К.Ерманов – Мубарек 26
Письма НА.Баскакова 28
У.Доспанов - Монография по истории каракалпакского языка 32
А.Бекбергенов, Д.Саитов - Жазба естеликлер улгилерин изертлеп 33
С.Камалов - Мы еле спасли Хамидова 35
Ф.Юлдашева - Приобщаясь к наследию древних 37
К.Мамбетов - Шыгыстаныу илиминдеги жана кадем 39
Ж.Есенов - Эдебияттаныуымыздагы жана ашылыу 41
К.Байниязов - Каракалпак жазба адебиятынын дареклери 44
В.Бочин - Достойнейший из достойных 49
Н.Худайбергенов - Осиу жолында 50
З.Насруллаева - Первая повесть 53
И.Сагитов - Даслепки кадем 55
П.Нуржанов - Жаксынын жаксылыгын айт, даулети тассын 60
Х.Даулетназаров - Академик хам жазыушы 64
Г.Тюгай - Ученый, перед именем твоим 68
Ж.Базарбаев - Корнекли зиялы, жетик илимпаз 72
Т.Кайыпбергенов - Жазыушы оз халкынын хаткери 75
С.Бахадырова - Академик жазыушынын доретиушилик жолы 77
М.Худайбергенов - Ауыллас болганыма мактанаман 79